HV- och signalkablageDenna 28-stifts runda kontakt ska användas för att koppla ihop det bakre och främre batteriet.

Den undre kontakten är en Anderson-kontakt som används som MSD.


Baksidan på lådan av kraftanslutningen en HV800-kontakt:

Kraftkabel till MSD:n:

Kraftkabel från HV800-kontakten till kotaktor och batterimodul. Här sysns även kabeln som används som vattensensor:


Ytterligare 11 HV-kablar har tillverkats. Förhoppningsvis var det de sista och ingen mer pressning kabelskor. Alla HV-kablar är av 35mm2 kabel.


Alla kabeländarna har täckts med limbelagd krympslang för extra isolering.

Total kabellängd på HV-kablaget är 10 meter, uppdelat på:

  • Bakre pack till fördelningsbox: 2 x 3,0 meter.
  • Främre pack till fördelningsbox: 2 x 1,4 meter.
  • Fördelningsbox till Kraftelektronik: 2 x 0,6 meter.


LV-kabelnätet mellan bakre och främre batteripaket: 3,3 meter.


Kommentarer