Anslutning av Elmotor-Invertern


35mm2 kablarna till elmotorn har nu ansluts på drivkortet inuti elmotorinvetern. Vassa plåtkanter runt kablarna har försetts med extra kabelskydd. De tre motorkablarnas ringskor bultas med M6 skruvar rakt ner i IGBT:erna som sitter dolda under kretskortet. IGBT:erna (Insulated-gate bipolar transistor) sitter i sin tur skruvade i elmotorinveterns vattenkylda aluminiumchassie. Notera att för två an elmotors faser mäts strömmen med strömsensorer av Hallelementtyp.Förutom de tre feta anslutningarna (en gemensam kollektor-anslutning samt en anslutning till respektive emitter), så finns det klena stift för respektive transistors bas.

HV Plus och Minus anslutna.

Kommentarer