Isolationsmätning


För att bilens HV-system skall vara säkert så har BMS:et en inbyggd isolationsmätare. Det betyder att BMS:et mäter isolationsresistansen mellan batteriets PLUS och bilens chassi samt mellan batteriets MINUS och bilens chassi.

Först sker mätning när tändingen slås på och systemet vaknar, dvs. då kontaktorerna fortfarande är öppna. På så sett kan BMS:et bedöma om isolationsfel finns inuti batteriet. Om isolationsvärdena är ok så sluts kontaktorerna. Därefter fortsätter isolationsmätningen kontinuerligt på samma sätt, alternerande mellan HV-plus/Chassi och HV-minus/Chassi för att mäta hela bilens HV-system (batteripack, elmotorinverter, batteriladdare, DCDC-omvandlare och PTC-värmare för cupen).


Skruven i mitten av kretskortet är mätreferensen för chassits potential som BMS:et använder till isolationsmätningen (tillsammans med batteriets HV-plus och minus). Denna är ansluten till BMS-lådans gavel och vidare till främre batterilådans plasthölje som är skruvat i bilens chassi.

Kommentarer