Test av elektroniken för elfläktsstyrningen

Såhär blev resultatet. Toppen på relähuset har kapats ur för att ge plats åt en bit kylelement som FET:en sitter på. På sidan finns en lysdiod som visar utstyrningen och ett litet hål in till en trimpotentiometer med vilken man kan ställa önskad utstyrning.

Effekttransistorn (FET:en) har en Drain/Source resistans på ca 4mohm när den är aktiv. Med så pass låg resistans borde värmeutvecklingen från kylflänsen inte bli särskilt stor.

 FET:en switchas med 120Hz från en NE555 timerkrets och dutycyclen går enkelt att ställa om mellan 10 och 93%.
Oscilloskåpbilden visar max utstyrning mätt över 12V lysdioden.

Nästa steg nu blir att testa fläktstyrningen i elbilen med riktig belastning, dvs. elkylfläkten och hitta en lämplig utstyrning för fläktläget: "LÅG-fart".

Kommentarer