Kablage mellan batterierna

Nu är både signal- och kraftkableget mellan de båda batterierna klart.

HV-kablaget från det bakre batteriet går genom denna kabelgenomföring och sen vidare ner under bilen.
Jag var tvungen att tillverka denna lilla plåt eftersom HV-kablagets kontakter är för stora för att få igenom karossplåten.

HV-kablaget ligger i ett extra plastskydd för att förhindra skador från nötning.

Kablaget (signal och HV-kablaget) ligger i placerat i kardantunneln under bilen.

Jag hittade en ny trevlig butik som bl.a. har ett enormt sortiment av fästelement och verktyg. Regale

Det var inte så lätt att hitta 25mm stora kabelklämmor i standardbutikerna, men Regale har över 30 storlekar (3-110mm). Så allt kablage som går under bilen i kardantunnel kommer också att fästas med dessa gummiklämmor.


Vid alla genomföringar där kablage dras genom plåt har kablarna försetts med någon typ av gummigenomföring

Signalkablaget mellan be bägge batteripaketen är i det närmaste kart också, trevligt.


Kommentarer