Innuti batteriet

Nu tror jag att kabeldragningen av signalkablaget i det bakre batteriet är klart.
Jag insåg (sent) att det blir rätt mycket besvär att dra alla signalkablar från den undre delen av batteriet till den övre utan att ha en kontakt som kan separera kablaget. Så nu kan den undre delen av batteriet förslutas och den övre delen av batteriet monteras och allt sammankopplas med denna lilla 16-poliga kontakt:

Hur kan det bli så många kablar som 16?
Jo, till- och från batterimodulernas internkommunikation (med CAN och kontrollsignaler), styrning- och övervakning av den extra kontaktorn samt elkylfläktarnas matning.


Kommentarer