Klämma kabel

Elmotors kablar har försetts med kabelskor.

Lite krympslang på från ELFA eller DISTRELEC eller vad de nu vill heta. Krymplslangen är av den tjockväggiga typen och med smältlim inuti.
Den 3-poliga skruvplinen hamnar i ett utrymme på insidan av torpedväggen. Detta utrymme är egentligen till för länkaget från pedalstället på de MINI-modeller som är högerstyrda. Perfekt som kopplingsbox för elmotorns anslutningar.

Här är den balken på torpedväggen där dragavlastaren skall sitta.

Sådär blev det.

Lite udda lösning kanske, att ha motorkabeln gående genom batterilådan. Men det blev enklare än att försöka vrida elmotorn.
 '

Här är utrymmet mellan batterilåda och torpedvägg.

Främre batteripack på plats, IGEN. Vet inte ens hur många gånger jag monterat i och ur detta pack.

Slutligen några kablar tillverkade. Dessa skall sitta i batteriet och förbinda HV-kontakt, kontaktorer, strömshunt, säkring och batterimoduler med varandra.

Kommentarer