Fastsättning av batterimoduler

Hur får man fast batterimodulerna i batterilådorna?

Det skall ju helst vara lätt att montera och demontera samtidigt som modulerna måste sitta säkert.
Säkert med tanke på vibrationer och G-krafter vid en eventuell krock. Tillräckligt isolerade ytor runt cell- och modulterminaler samt internt HV-kablage.

De undre modulerna i den bakre batterilådan hålls fast av dragstänger som är förankrade med fästöron i plåtlådans botten. I överkant sitter gängade hylsor genom en U-profil som håller modulerna.


Övriga moduler får samma typ av U-profil men ett plåtband istället för gängad stång pga. det snåla utrymmet.

Kommentarer