"Shift by Wire"


Växelväljaren har provmonterats och den kommer fungera mycket bra tillsammans med växellådan.
Växellådan har endast en växel men den har en P-spärr så en vajer måste gå till den för att kunna lägga ur den. I övrigt sköts växellägena "by Wire" dvs elektriskt, detta gör att vi måste sätta i givare för växellägena i växelväljaren så att elmotorinvertern vet om elmotorn skall drivas framåt, bakåt eller inte alls. Då kommer den också att snyggas till men en knopp har den fått.

En ny växelarm på växellådan behöver tillverkas. Likaså en hållare för växelwiren med gummibussningar.
Armen på växellådan behöver anpassas till de 29 mm wiren flyttas (skillnaden mellan P- och E-läget).

Om man tänker halva rörelsen av växelwiren som en rätvinklig triangel med ena katetern 29/2= 14.5 mm och 70/2= 35 grader förväntad förflyttning så ger detta ca 25 mm för hypotenusan som blir växelarmen på växellådan.

Aluminiumhuset som håller växelwire och backljuskontakten hamnar i kardantunneln och resten inne i kupén.

Denna Handtagskula och Vinkellänk kommer från WIBERGER som har en himla massa fina prylar.

Kommentarer