Modifiering av bakre subframe

Ytterligare en del av bagagerumsgolvet har kapats bort för att ge plats åt det bakre batteripacket. Den bakre tvärgående balken på subframen är bortkapad för att byggas om så att balken kan utgöra ett stöd för batteripacket.

Det ljusa runda röret på bilden är bara tillfälligt monterar for att behålla rätt geometri på subframen.

Kommentarer