Batteribox


Efter ett långt uppehåll fick jag äntligen börja bygga på en av batteriboxarna. Denna box är dimensionerad för 5 av totalt 12 batterimoduler.
De senaste fem veckorna har jag ägnat åt att ta fram utbildningsmaterial och att undervisa nyanställda på HRM ENGINEERING. Under föreläsningarna har jag avhandlat:
  • Ingående komponenter och system i elfordon.
  • CAN-teori och CAN-verktyg.
  • Diagnos (de vanligaste ISO14229-tjänsterna), diagnosverktyg och felsökningsmetodik.
  • BMS Battery Management System.
Batteriboxen kommer bestå av en undre lådhalva i stålplåt med 4 st dragstänger för att hålla batterimodulerna på plats. Denna kommer att skruvas mot den bakre subframens underkant. Utrymmet mellan lådan och kardantunneln kommer att täckas med aluminiumplåt. På detta sett blir bilens hela undersida plan och luftmotståndet minskas något. Kardantumneln blir perfekt som kanal för bromsrör, HV-kablage, 12V matning, signalkablage och rör för ett eventuellt kylsystem.

Batteriboxens övre lådhalva blir också i stålplåt med ett fönster i plexiglas för att kunna beskåda battericellerna och cellbalanceringskorten. Lådhalvorna skruvas ihop med ett bultförband av rostfria bultar för att klara vatten och saltsprut. Lådan kommer att ha kanaler för kylluft. Fläktarna kommer nog att monteras utanför batterilådan pga platsbrist men också för att kunna dimensioneras för det flödesbehov som kan uppkomma.

Kommentarer