CAN (Controller Area Network)

I och med konverteringen till elbil så kommer den gamla hundkojan att få ett antal komponenter som komunicerar på CAN. Modulerna är Motorinvertern, högspänningsbatteriets ladare, DCDC-omvandlaren, högspänningsbatteriet och säkerligen en eller ett par noder som jag kommer att behöva bygga själv.

CAN är ett standardiserat protokoll för seriell datakommunikation som utvecklades för 25 år sedan  för bilindustrin. Mer information om CAN går att hitta på Kvasers hemsida och standarderna ISO11898 går att köpa på SIS (Swedish Standards Institute).

För att jobba med CAN behövs ett interface. Kvaser säljer många fina lösningar för detta, till exempel Kvasers USBcan Professional. 

Detta är ett CAN/USB interface som har två kanaler och är galvaniskt isolerat. Detta är perfekt för mitt ändamål eftersom högspänningsbatteriet har en intern CAN samt en för EV-komponenterna. Dessutom tillhandahåller Kvaser en utvecklingsmiljö för den som vill skriva applikationer till deras CAN interface. Miljön heter Kvaser CANlib SDK och går att ladda ner från deras hemsida. Jag kommer att knacka ihop en applikation i C# med Visual Studio längre fram för instrumentpanelen.

Kommentarer