Delay-box till BMS och kontaktorer

Jag har haft lite sporadiska fel i batteriet. BMS:et har indikerat två typer av fel: kritiskt fel och POST-fel. En tänkbar förklaring kan vara frånkopplingen av den extra kontaktor som jag monterat i varje batterilåda. Dessa kontaktorer tillsammans med de två ursprungliga har till syfte att koppla bort HV+ och HV- i respektive låda när tändningen slås av eller om ett allvarligt fel skulle inträffa. I dagsläget aktiveras (sluter) de två extra kontaktorerna vid tändningsnycklelns radioläge. Nästa läge (tändning:TILL) väcker BMS:et, så att när BMS:et vaknar ser det de två batterierna hopkopplade. Problem uppstår antagligen när man slår av tändningen och radioläget för snabbt. Eftersom BMS:et har en eftergång på ca.10s. så detekteras ett fel, den totala packspänningen som BMS:et mäter blir noll eftersom batterierna frånskiljs av de två extra kontaktorerna som är kopplade på radioläget.

En lösning på detta problem skulle vara att styra BMS:et och de extra kontaktorerna med viss fördröjning och det är just detta som Delay-boxen får fixa.

Planen är att ta bort all styrning från tändningens radioläge och med och utan en fördröjning med tänding (Kl.15) som enda input till delay-boxen.

Logiken blir följande:
Vid tändningspåslag (Kl.15 OFF==>ON) aktiveras de extra kontaktorerna direkt och spänningen för aktivering av BMS:et får en fördröjning på ca. 2s.
När tändningen slås av (Kl.15 ON==>OFF) inaktiveras BMS:et först för att vänta ut eftergången och sen 12s. senare öppnas de extra kontaktorerna.

Kommentarer