SFRO's bullerprov

Nu har hundkojan bullertestats av SFRO.
Gränsvärdet var 85dB och resultatet landande på 65dB. Godkänt med 20dB marginal, inte helt oväntat. Tyvärr är Transportstyrelsen lite stelbenta och fortsätter kräva att elkonverterade fordon skall göra denna mätning innan registreringsbesiktning.Mätutrustningen var en Bruell & Kjaer Typ 2240, en liten och nätt ljudnivåmätare. Den håller precisionsklass 1 och kan integrera det vill säga mäta ekvivalentnivå över tid. Dessutom kan den indikera nivåer ner till ~20 dBA samt även mäta med C-filter.

Instrumentet mäter LA (momentan nivå) LAeq (A-vägd ekvivalentnivå), LAMax (högsta A-vägda nivån) och LCPeak (Högsta C-vägda toppvärde).Här är Elkojan i full kareta påväg förbi mätutrustningen.


Platsen för provet var bakom SAAB's fabrik nära Malöga flygplats i Trollhättan.
Det var nästan plats för två kojor på biltransporten, ändå valde jag det minsta släpet som gick att hitta.


Det velades lite fram och tillbaka för att hitta en dag utan nederbörd eftersom det krävs uppehåll och torr vägbana för att utföra provet.
Summerat så blev det en väldigt lyckad dag, godkänt bullerprov och vackert väder.Kommentarer