Kontaktorer


Kontaktorerna som använda i elbilsbygget är samtliga fyra från Tyco.
Modellen heter EV200 och är en vanligt förekommande kontaktor i Elbilsbatterier.
Denna kontaktor finns förstås i flera olika utföranden.

Economizern, den lilla lådan som sitter på sidan av kontaktorn är en elektrisk styrning för kontaktorns spole. Den har till uppgift att snabbt sluta kontaktorn (med hög ström till spolen) för att sen hålla kontaktorn sluten med så låg effektförbrukning som möjligt (genom att sänka strömmen efter att kontaktorn väl slutits).

Jag använder EV200AHANA(kontaktorer med inbyggd Eccomizer och en extra switch) för att koppla ihop främre och bakre batteripack.
Den extra inbyggda switchen används för att mäta att båda dessa kontaktorer är slutna innan BMS:et får signal att förladda (pre-charge) och sluta de sista två kontaktorerna.
Dessa (MAIN NEGATIVE och MAIN POSITIVE) som styrs direkt av BMS:et är två st EV200AAANA (kontaktorer med Economizer)

Mer information om TYCO KILOVAC EV200 finns på Tyco’s hemsida : http://relays.te.com/datasheets/ev200.pdf
Kontaktorn är specad för spänning upp till 900VDC och klarar 500A kontinuerligt.
Spolen (eller mer korrekt, Economizern) drivs med 9-36VDC.
Här är en genonskärningsbild av kontaktorn som visar de ingående delkomponenterna.


Vissa mer sofistikerade BMS har ”economizers” inkluderade i BMS:et och används då istället med den lite billigare varianten utan Economizer (EV200A_ANA). Fördelen är att spolens två anslutningar kan övervakas i feldetekteringssyfte på ett betydligt robustare sätt.

Här är en översikt på tre av varianterna där man lätt kan se skillnaderna mellan kontaktorernas utseende:

EV200A_ANA -kontaktor utan Economizer


EV200AAANA -kontaktor med inbyggd Economizer


EV200AHANA -kontaktor med inbyggd Economizer och en extra switch


Kommentarer