Olja till växellådan

Växelladåns rekommenderade originalolja är: Dexron III
Eftersom växellådan har rakskurna drev och därför genererar en del vinande oljud kan en trögare olja med fördel användas för att dämpa ljudet. Nackdelen är ökad friktion, dvs mer förlust i transmissionen.
Jag kommer att använda följande lite trögare olja:  Ford 75W 90 BO, QUAKER STATE Synquest Fully Synthetic 75W-90 LS

SYNQUEST FULLY SYNTHETIC 75W-90 är en helsyntetisk växellådsolja för mekanisk transmission, som är tillverkad av högkvalitativa syntetiska basoljor och särskilda EP-tillsatsmedel.
SYNQUEST FULLY SYNTHETIC 75W-90 används i hypoiddifferentialer under extremt utsatta förhållanden och bör användas till alla typer av växlar som kräver EP-transmissionsoljor. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller.
  • Mycket gott oxidationsmotstånd
  • Kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning
  • Låg flytpunkt
  • Mycket goda EP-egenskaper
  • Ger god bränsleekonomi
  • Mycket goda ”Limited Slip”-egenskaperKommentarer