Bestyckning av bakre övre batterilåda

Bak- och undersida är tillverkade i ett stycke 2mm plåt (Aluzink). 4st datorfläktar kommer att cirkulera luft genom de 4 liggande batterimodulerna i övre lådan, ner till andra 5 modulerna i den under lådan. Lexan-kåpan fästs med ett antal M5-skruvar i blindmuttrar.Här är två av de fyra 140mm fläktarna monterade i lådan. Även dessa hål stansades ut under tillverkningen. PTP gjorde ett utomordenligt jobb med sin stansmaskin, det blev verkligen millimeterprecision. Batterimodulerna kommer att placeras lite till höger för att ge plats åt en luftkanal på vänstersidan samt eventuellt de två "TYCO Kilovac"-kontaktorerna, om dessa inte hamnar i den undre lådan. Vi får se vad som blir lämpligast.

Kommentarer