En första översyn.

 Underbart enkel instrumentering. Ett 12V-batteri kopplades in utan att bränna några säkringar.

Motorrum. Motorn startades. Koppling och växellåda verkar också fungera.

Kommentarer